Fundacja Bente Kahan

Tragiczne doświadczenia Żydów europejskich są dla Fundacji Bente Kahan zobowiązaniem do pracy na rzecz idei wzajemnego szacunku i poszanowania praw człowieka. Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Projekt renowacji synagogi został ukończony dzięki funduszom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, jego wrocławskiego oddziału oraz samej Fundacji. Synagoga pod Białym Bocianem została oficjalnie ponownie otwarta 6 maja 2010 r.

  • fbk_members

Cele Fundacji

Przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji / Dbałość o materialne i duchowe dziedzictwo kultury żydowskiej – zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku / Prezentacja dorobku kultury, historii i religii żydowskiej w Polsce i za granicą / Rozwój kultury żydowskiej w Polsce i na świecie / Podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych i oświatowych w zakresie kultury żydowskiej / Dokumentacja i upamiętnianie historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem doby Holokaustu / Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących porozumieniu i współpracy między narodami, kulturami i religiami / Aktywizacja obiektów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu przy ul. Włodkowica / Wspieranie działań innych instytucji oraz osób fizycznych zbieżnych z celami Fundacji, o których mowa w punktach 1-8 / Pozyskiwanie inicjatyw dla pozyskania źródeł finansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć nietolerancji.

 

Metody

Organizacja festiwali, koncertów, przedstawień, warsztatów, wystaw, programów radiowych, telewizyjnych i filmowych / Działalność wydawnicza / Działalność naukowo-badawcza, konferencje, seminaria działalność edukacyjna, szkolenia, odczyty / Przyznawanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom konkursów / Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnych celach do Fundacji, placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi.


 

www.fbk.org.pl