jodisk_kulturfestival


Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim - to aktywna od 2011 roku organizacja pozarządowa, która dotychczas zorganizowała trzy edycje Festiwalu Kultury Żydowskiej. Festiwal dąży do zwalczania uprzedzeń poprzez przybliżanie zależności międzykulturowych oraz edukację społeczeństwa na temat żydowskiej historii i kultury w Europie. Współzałożycielka organizacji i reżyser teatralna, Rita Abrahamsen zajmuje się promocją kultury żydowskiej od 1983r., kiedy to wyreżyserowała swoją pierwszą sztukę teatralną dotyczącą kultury jidysz. Festiwal Kultury Żydowskiej w Trondheim dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi do organizacji różnorodnych wydarzeń festiwalowych, a także stale współpracuje z Trondheim Kunstforening, które udostępnia pomieszczenia dla większych wydarzeń. Festiwal Kultury Żydowskiej współpracował z Fundacją Bente Kahan w 2012 roku, prezentując wystawę "Historia Odzyskana" przygotowaną przez Fundację i Muzeum Żydowskie w Oslo.

www.jkfest.no

jodisk_museum


Muzeum Żydowskie w Oslo - kolekcjonuje, zachowuje i prowadzi badania naukowe w zakresie historii i kultury norweskich Żydów. Jego działalność i doświadczenia w zakresie wystawiennictwa i wydarzeń kulturalnych mają długą tradycję i obejmują: warsztaty języka jidysz, Klub Filmów Żydowskich, „Kamienie Pamięci” Guntera Demniga i trzy wystawy od oficjalnego otwarcia w 2008 roku: „Wolności nie wygrywa się raz.”, „Jest pora na wszystko.” (2010 r.) i „Zapamiętaj nas na całe życie” otwartą listopadzie 2012r. Jako instytucja, muzeum ma pomieszczenia odpowiedniej wielkości oraz zasoby do przeprowadzenia różnorodnych wydarzeń związanych z projektem „Jidisz far ale”. Jako, że muzeum oddane jest promowaniu żydowskiego dziedzictwa, trwałe partnerstwo uformowało się między naszymi instytucjami w sposób naturalny. Muzeum było partnerem Fundacji w projekcie "Rewaloryzacja Synagogi pod Białym Bocianem" finansowanym przez MF EOG w latach 2008-2010 oraz w projekcie „Życie Żydów w Oslo i we Wrocławiu" realizowanego w ramach MF EOG w roku 2010. Muzeum po raz pierwszy podpisało porozumienie o współpracy z Fundacją Bente Kahan w 2007 r. i do tamtej pory ją kontynuuje.

jodiskmuseumoslo.no

HL-senter_logo1_eng_CMYK


Centrum Badań nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi - główna działalność Centrum wiąże się z tematyką Holokaustu oraz mniejszościami religijnymi i kulturowymi. Wystawa stała Centrum zatytułowana jest: „Przeznaczenie Norweskich Żydów”. Poprzednie wystawy to: „Holokaust wobec Romów i Sinti” (2007 r.) oraz „Zachowując Żywe Wspomnienia” (2012 r.). Centrum jest częścią Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem. Jako instytucja, Centrum posiada odpowiednie zaplecze do organizacji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wystaw i wykładów. Ze względu na pole badań obejmujące tematykę długofalowej sytuacji mniejszości żydowskiej oraz jej roli w społeczeństwie wielokulturowym, działalność Centrum ściśle wiąże się z projektem „Jidisz far ale”.

www.hlsenteret.no

franzisca


Franzisca Aarflot Production – Franzisca Aarflot posiada szerokie doświadczenie, jako reżyser współczesnego dramatu w Norwegii oraz za granicą. Jako dramaturg, porusza się między poezją, polityką oraz brutalnym realizmem. Jej najnowsze sztuki to: „Radio Barentsa 111” (Franzisca Aarflot), „Living Secretly” (Jon Fosse), „4:48 psychoza” (Sarah Kane). Jej udziałem w projekcie będzie reżyseria i produkcja sztuki teatralnej w Polsce.