Po wernisażu wystawy „Jidysz między Norwegią a Polską” – zdjęcia

Prace, które zaprezentowane zostały podczas wernisażu stanowić będą efekt prowadzonych przez Yoava Rossano warsztatów artystycznych (27.07.2015-09.08.2015) inspirowanych kulturą i tradycją jidysz w ramach projektu „Jidisz far ale – jidysz dla wszystkich”. Jedenastu uczestników warsztatów to artyści pochodzący z Polski i z Norwegii. Dwutygodniowy program warsztatów obejmował serie wykładów, zajęć i spotkań. Artyści mieli również okazje poznać miejsca znaczące dla kultury i języka jidysz. Pozyskane inspiracje stanowiły impuls do stworzenia prac, które na wernisażu 9 sierpnia pokazywane zostały w Synagodze Pod Białym Bocianem.

Już od 3 września wystawa eksponowana będzie u naszego norweskiego partnera w Oslo. Ponowne otwarcie wystawy odbędzie się 3.09 o godzinie 11:00 w HL-Senteret (Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi w Oslo).

Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.dolnslask.pl) oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

  • 0049_Dunvael Photography
  • 0056_Dunvael Photography
  • 0062_Dunvael Photography
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8676
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8693
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8698
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8703
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8710
  • jidiszfarale_margielski_MMP_8750

Sierpień 19, 2015