Podsumowanie projektu „Jidisz far ale – Jidysz dla wszystkich”

Z radością prezentujemy dłuższy film będący podsumowaniem trzyletniego projektu „Jidisz far ale – Jidysz dla wszystkich”. Projekt ten realizowaliśmy w latach 2013-2015 dzięki wsparciu ze środków EOG (pochodzących z Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i środków krajowych) oraz we współpracy z norweskimi partnerami.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc przez te trzy lata, za obecność oraz za współtworzenie wydarzeń – zarówno warsztatów, koncertów, spektakli, wernisaży wystaw, wykładów, jak też spotkań w ramach kursu jidysz.

Mamy nadzieję, że język i kultura jidysz jako istotne elementy kultury europejskiej w dalszym ciągu będą przedmiotem zainteresowania oraz inspiracją twórczą.

Luty 8, 2016