Ponowne otwarcie wystawy – „Babiniec – kobiety w kulturze jidysz”

Licznie odwiedzana wystawa powraca do Synagogi Pod Białym Bocianem po ponad roku od ostatniej ekspozycji we Wrocławiu. W międzyczasie odwiedziła Kraków oraz Oslo i Trondheim.

Wernisaż: 18 października (niedziela) 2015 r., godz. 17:00
Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica 5a, Wrocław

17:00 – Otwarcie wystawy dla zwiedzających, II piętro

17:30 – Wykład: Rukl Schaechter, dzienikarka z nowojorskiej gazety „Forward” poprawdzi wykład zatytułowany: How Yiddish Unexpectedly Connects Hasidic and Modern Jews (wykład w języku angielskim)

WSTĘP WOLNY

Wystawa Babiniec – kobiety w kulturze jidysz ma na celu pokazanie, w jaki sposób Żydówki mogły być aktywne na gruncie religijnej i świeckiej kultury jidysz. Język jidysz był przez wieki marginalizowany jako język domostwa, intymności, mame-loszn (język mamy). Paradoksalnie – jego niższy od hebrajskiego status społeczny – umożliwiał na jego płaszczyźnie aktywność kobietom. Pokażemy zatem Żydówki jako adresatki, twórczynie i mecenaski dawnego piśmiennictwa i kultury jidysz. Wystawa będzie też eksponować kobiece doświadczenie nowoczesności – udział Żydówek w ruchach awangardowych, ich wkład do rozwoju teatru, filmu oraz edukacji żydowskiej, a także działania na rzecz emancypacji i feminizmu.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław, funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

  • Babiniec_a3_10_2015

Październik 19, 2015