Jidisz far ale – Jidysz dla wszystkich

Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

  • 0019
  • 0032
  • 0050

Jidisz far ale to cztery semestry spotkań z językiem i kulturą jidysz (październik 2013 r. – czerwiec 2015 r. Wrocław). Pogłębianie wiedzy na temat jidysz to poszukiwanie korzeni, źródło artystycznych inspiracji, poznawanie dziedzictwa narodu, który w istotny sposób wpłynął na kształt kultury.

Naszym celem jest stworzenie warunków do promowania wiedzy na temat ginącego języka, zachęta do jego zagłębiania, ożywienia. Kurs poprowadzi dr Joanna Lisek pracownik Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca literatury i kultury żydowskiej oraz języka jidysz. Zajęcia będą raz w tygodniu, przewidujemy wykłady gościnne renomowanych jidyszystów z całego świata i wizyty native speakers.

  • Like it?